Lagerstyring for en mere optimal lagerbeholdning

Et lager skal i dag kunne omstille sig hurtigt efter udefrakommende faktorer. Corona har presset mange virksomheder i knæ, hvormed det er en god ide at se på deres overordnede lagerstyring for i fremtiden, at kunne udbedre fejl og mangler i lageret. WMS system er et lagersystem, der skal optimere lageret og øge effektiviteten. Arbejdsgangene og effektiviseringen af lageret ser en stigning mellem 25-40 procent. Der etableres et brugervenligt system, som gør det nemt for medarbejdere at operere i den generelle lagerstyring. Du udvikler en bedre arbejdsplads, så din virksomhed opnår en konkurrencefordel i branchen. 

Mennesker før automatiske systemer

Det positive ved systemet er at menneskene bliver sat før systemerne. Det handler om at etablere et brugervenligt system, som gør det muligt at arbejde i. Og processer skal tænkes ind før teknikker. Der kan ikke bare hældes et hvilken som helst system ned over en virksomheds lager, og hvorefter man forventer at det fungerer. Menneskene skal kunne anvende teknikken på den mest hensigtsmæssige måde. Hvis ikke det er muligt, fejler systemet og virksomheden får ikke succes med investeringen. Det er muligt at tilknytte sit lagersystem med scanner, som hjælper medarbejderne i det daglige arbejde. En nemmere måde at håndtere aktive varer på. 

Et moderne lager er omstillingsparat 

I dag skal et lager udvikles, så det er omstillingsparat uanset de uforudsete aktiviteter der sker i virksomhedens omverden. Ud fra relevante prognoser laves der præcise forecasts, som kan give lageret den fleksibilitet der skal til for at spare på omkostningerne. Et moderne lager skal også tænke de ansatte ind før de teknologiske processer, da der i dag også er et stort fokus på medarbejdernes trivsel og effektivitet. Ved at etablere et brugervenligt system til at varetage lagerstyringen internt i virksomheden, giver man medarbejderne de bedste betingelser for at kunne være effektive i arbejdet. Et automatisk lagerstyringssystem tilpasser sig det givne scenarie og giver medarbejderne gode forudsætninger for at kunne præstere i det daglige.