Lagerstyring program centraliserer lagerstyringen

lagerstyring program

Glem alt om at lade din mavefornemmelse samt regneark stå for lagerstyringen.

Med et lagerstyring program får din virksomhed og dine indkøbere en noget lettere hverdag. Vi vil i denne artikel liste nogle af de mange fordele, der er ved at lade et lagerstyring program stå for lagerstyringen.

For det første har et lagerstyring program et meget større overblik over lagerbeholdningen samt tendenser. Derfor kan lagerstyring program meget mere præcist forudsige – eller forecaste – hvad der er behov for. Og dermed hvilke varer, der skal bestilles hjem, og i hvor store mængder.

Det kaldes for at centralisere lagerstyringen, da dine indkøbere får frigjort tid. Denne tid kan bruges på andre gøremål, som kræver dine indkøberes tid. Tid er altid en vigtig faktor i virksomheder, så skulle der blive frigivet lidt tid, ville det sikkert ikke skade nogen.

Rentabel vækst for virksomheden 

Lagerstyring program vokser i takt med at din virksomhed også vokser. Lagerstyring program regulerer løbende sig selv. Med et lagerstyring program bevarer I evnen til at reagere hurtigt på de krav, der er for markedet. Det kan være nye trends, tendenser eller sæsoner og højtider, der ændrer på markedskravene.

Lagerstyring program optimerer driftskapitalen 

Ved kun at have det på lager, som der er behov for, frigør virksomhedens driftskapital. Driftskapital er endnu en fordel, som man naturligvis også altid kan bruge mere af. Ved at frigive driftkapital, øger du lageromsætningshastigheden. På den måde hæver I også serviceniveauet overfor kunderne. På sigt investerer du mindre i produkter til lageret. Lagerstyring program hæver på den måde niveauet på mange områder i virksomheden.

Lagerstyring program øger gennemsigtighed

Lagerstyring program kan være med til at øge gennemsigtigheden medarbejderne iblandt. Det giver lettere arbejdsgange for medarbejderne. Det sikrer også, at hvis en medarbejder stopper, går informationen ikke tabt. Lagerstyring program gør det på den måde hele tiden lettere at optimere på processerne. Lagerstyring program kan på den måde også bidrage med at nå virksomhedens fastsatte KPI’er. Lagerstyring program hjælper på den måde også dine medarbejdere med at få overblik over KPI’er. Sådan er lagerstyring program med til at påvirke bundlinjen og hele virksomheden.

Lagerstyring program giver mere kontrol

Med lagerstyring program giver du dit indkøbsteam indblik i hvordan det går med KPI’erne. De får den rette information til proaktivt at kunne kontrollere forsyningskæderne til og fra lageret. Lagerstyring program beregner lagerbeholdning, behov etc. og giver dig p den måde mere kontrol over lageret. Du ved præcist hvad der er på lager, og hvad der mangler. Vokser din virksomhed, genberegner lagerstyring programmet lagerniveauerne igen.

Lagerstyring program automatiserer lageropgaverne

Når et lagerstyring program er implementeret, kan du nøjes med at fokuserer på de varer, der kræver din opmærksomhed nu og her. Alt andet bliver med lagerstyring program automatiseret. De besværlige rutiner bliver automatiserede og lettere at navigere rundt i. På den måde bruger dine indkøbere kun tid der, hvor det er nødvendigt. Og der, hvor det skaber mest værdi.

Det var nogle af de mange fordele der er ved at have et lagerstyring program implementeret.