Med et data warehouse får du overblik over KPI’er tæt på realtid

Et data warehouse adskiller sig fra en database på talrige punkter. Mest markant er forskellen på de to nok, at hvor en database har til hensigt at opbevare data, går et data warehouse skridtet videre og organiserer data samlet fra talrige datakilder med henblik på analyse. Det betyder bl.a., at står du med behov for at få overblik over din virksomheds KPI’er, kan du det.

Udbydere af data warehouse-arkitektur sidder inde med skalerbare løsninger, der bl.a. tager udgangspunkt i antallet af datakilder, mængden af data og ønsker til strukturering samt modellering og præsentation af dataene. Så du kan finde fleksible tilbud på data warehouses.

Data warehouse med nem tilgængelighed

Forskellige definitionssprog kan anvendes i it-arkitekturen for at give skiftende grader af hast, hvad angår at tilføje og systematisere data. Her er XML-dialekten BIML (Business Intelligence Markup Language) at foretrække, og definitionssproget byder også ind med fordele, når det kommer til at minimere antal manuelle fejl samt skabe faste standarder på tværs af udviklere.

Hvad skal du gøre før designprocessen?

Før du giver dig i kast med at få et data warehouse op at stå, skal du lige have styr på nogle ting. Husk fx at etablere project governance, dvs. de organisatoriske rammer beslutninger træffes inden for. Target architecture, altså den ønskede endelige form på et data warehouse, skal du også gøre dig idéer om, før systemet udvikles. At sikkerhedskonceptet klart bliver slået fast, vil også spare dig for hovedpiner, der kan opstå i kølvandet på, at du får dit nye system.

Automatisér databehandling i virksomheden

Automatisér indsamling og analyse af data med et data warehouse. Udover blot at munde ud i en kæmpe tidsbesparelse, får du også frit valg til selv at vælge, med hvilke intervaller data indsamles og behandles. Ønsker du analyser tæt på realtid, kan det altså være en mulighed.