Skab en mere produktiv arbejdsplads med godt indeklima

En arbejdsplads med et godt indeklima er også en mere produktiv arbejdsplads. Derfor er det en god idé at investere til tiltag, som kan forbedre luftkvaliteten og indeklimaet på din arbejdsplads. I denne oversigt kan du læse om nogle af de mest effektive løsninger, som kan opnå netop dette.

Hvorfor er et godt indeklima vigtigt?

Et dårligt indeklima kan påvirke dine ansattes velvære og produktivitet negativt. Dårligt indeklima kan nemlig føre til gener såsom træthed, hovedpine, svimmelhed og kvalme. Dårligt indeklima kan også øge risikoen for sygdomme blandt dine ansatte, hvilket resulterer i sygedage, som ellers kunne være undgået.

Ventilation

For at sikre et godt indeklima, er det vigtigt, at luften cirkulerer i lokalet. Dette kan nemt opnås med ventilationssystemer, som konstant holder luften i bevægelser. Genvex-anlæg kan installeres i loftet og skabe et sundt indeklima, som gør dine ansatte bedre tilpas og derved mere produktive i deres arbejde. Det mindsker også chancen for sygdom, da sygdomspartikler ikke får liv til at blive i rummet længe, før de suges ud og udskiftes med ren luft. Vedligehold af disse anlæg er let og kræver kun udskiftning af filtre til Genvex anlæg en gang imellem.

Temperatur

Den rette temperatur er også afgørende for et godt og sundt arbejdsmiljø. På de fleste kontorer med primært stillesiddende ansatte, er en temperatur på mellem 20 til 22 grader passende. Hvis temperaturen stiger for meget over denne grænse, kan de ansatte hurtigt opleve, at luftkvaliteten daler. Dette kan resultere i for høj kropsvarme og generelt ubehag. Derfor er det vigtigt, at du kan kontrollere temperaturen med radiatorer eller udluftning.

Rengøring

Hvis der ikke bliver rengjort regelmæssigt, kan der opbygge sig snavs i form af støv, pollen, mikroorganismer og stoffibre på kontoret. Det kan hurtigt skabe problemer for ansatte med allergier og bør derfor regelmæssigt fjernes ved grundig rengøring.